Výroční zprávy | KSK Vlčnov

JKweb

F-JK F-KSK dalsi aktivity KSk ParneriObsazenost KSk

 

Na co se těšit v roce 2020_druhá půlka roku

 

Povídání - Tvrdoň výstava

 

Den otevřenýh dveří - opr

 

plakát

 

VLCNOV_logo-300x300  

 

akcev okoli

Unesco Jízda Králů

  

Výroční zprávy

Zpráva o činnosti Klubu sportu a kultury Vlčnov v roce 2010

 

Klub sportu a kultury Vlčnov se v roce 2010  provozoval činnosti, pro které byl ustanoven:

1. cvičení žáků Základní a mateřské školy Vlčnov, tréninkové hodiny oddílů Tělovýchovné jednoty Vlčnov a ostatních organizací, které pracují s dětmi nebo dospělými obyvateli Vlčnova, jako je Žlutý balet , Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol,  …ap.

2. prostor pro kulturní vyžití obyvatel: plesy, fašank, divadelní představení,  koncerty, výstavy, zřizování souborů a muzik, sportovních oddílů, prostor pro schůzování a setkávání spolků.

3. pořádání jízdy králů společně s ročníkem, obecním úřadem, Společností Jízdy králů a rodinou krále.Jízda králů Vlčnov proběhla ve dnech 28. – 30. května 2010. Po minulém roce, kdy díky dešti vznikly nové nápady v organizaci objížďky, se nesla Jízda králů Vlčnov ve znamení změn. Jednání začala již na podzim, kdy programová rada projednávala přestěhování programů a objížďku dovnitř vesnice. To znamenalo zrušit stadion TJ jako hlavní programové místo. Toto se podařilo prosadit a rozhodnutí se ukázalo jako dobré, takže dokud nebude hotova realizace amfiteátru „V Jamě“, bude náves jako hlavní programové místo sloužit i nadále. Tělovýchovná jednota využila volný prostor stadionu a vytvořila zde stanové městečko. V nabídce služeb pro návštěvníky jízdy králů nám tato možnost levného ubytování pro mladé návštěvníky chyběla.

Králem se stal Roman Hruboš, jízdu králů jeli chlapci ročníku 1992. Jezdců královské družiny bylo tentokrát méně, celkem třináct, z toho dva pobočníci Matouš Mičulka a Jan Mikulec. V neděli po ránu začalo pršet, během dopoledne však přestalo, takže samotná jízda králů, krojovaný průvod a část programů venku se uskutečnili podle plánování a bez potíží. Legrúti letos měli, vzhledem ke změnám, poněkud horší podmínky. Ovšem rodina krále i jezdci zvládli vše bez časové tísně a větších problémů.

Krojovaný průvod šel tentokrát od kapličky nad Sokolovnou směrem na náves k hlavnímu jevišti. Obavy z ucpání návsi a plašení koní se nepotvrdily a vše proběhlo v klidu. Podle předpovědi se ale hnala bouře a déšť. I když se závěrečný ceremoniál, s názvem „Královský vínek“ s vystoupením krále Romana Hruboše, o hodně zkrátil, přesto chybělo pár minut a účinkující zmokli. Protože se podobné počasí opakuje již po několikáté, uznali organizátoři že je nanejvýš nutné, aby bylo jeviště pro příště zastřešeno. Nutno říci, že kdyby všechny soubory a vystupující kolektivy byly disciplinované a dbaly pokynů pořadatelů, vše by se stihlo a nikdo by nezmokl…

Co se týká doprovodných pořadů a programové skladby, ta se v podstatě nemění a zůstává stejná již několik let. V pátek zahájila Jízdu králů Vlčnov 2010 v Galerii na Měšťance vernisáž „Jízda králů objektivem fotoaparátu“. Do výstavy poskytli své fotografie autoři z okolí (Miroslav Potyka, Radovan Chvíla, Pavel Bezděčka, Martin Sekanina, Pavel Popelka, Oldřich Prajza, Martin Nevyjel, František Frýza) i místní (Zdeněk Koníček, František Zemek, Rostislav Pijáček, Petr Pavelčík, Jan Pijáček). Večer se konalo v sále KSK Vlčnov regionální kolo Uherskobrodska v soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“. Verbířské soutěže se zúčastnilo devět verbířů, vyhrál Petr Pěcha z Kunovic. Sobotní odpolední a večerní programy se nesly opět v duchu tradičním. „Předání vlády králů“ se rozhodla autorka trochu pozměnit, tentokrát vyzdvihla roli žen při jízdě králů. Jistě i z toho důvodu, že děvčat se sešlo v tomto ročníku téměř dvakrát tolik, co legrútů. Vystoupili mimo jiné např. sestra krále či Vlčnovské búdové umělkyně. V neděli se většina doprovodných pořadů a programů na vesnici musela kvůli dešti stěhovat pod střechu. Během dopoledne pršet přestalo, ale např. program „Zpívání pro krála“, který probíhal v sále KSK Vlčnov nešlo v jeho průběhu stěhovat zase ven, bohužel musel být dokončen celý vevnitř.

Autorů programů, organizačních pracovníků, dobrovolníků, pořadatelů a dalších lidí zajišťujících celou akci bylo kolem 150. Během tří dnů vystoupilo na 27 souborů, sborů a muzik. Domácí – Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovjan, CM Čardáš a Durancija, DH Vlčnovjané, DH Vlčnovjanka. Hosté – Kopaničár ze Starého Hrozenkova, Falešnice z Míkovic, soutěžící verbíři, CM Mladí Burčáci, Slovácký krúžek Háječek z Ostrožské Lhoty, Děcka ze Skoronic, Holúbek z Uherského Brodu, Valašský soubor Kašava ze Zlína, Folklorní klub Omladina z Košic, Slovácký soubor Kyjov, CM Burčáci, mužský sbor z Míkovic, Hradčovic, Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, Mužáci ze Šardic, ženský sbor z Ostrožské Nové Vsi, Marijánky z Vacenovic, DH Šohajka z Dolních Bojanovic, CM Jakub z Uherského Brodu.

Záštitu přijal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Finanční zhodnocení Jízdy králů Vlčnov 2010:

Náklady celkem:                       864 011,00Kč

spotřeba materiálu                       20 061,00

cestovné                                        8 662,00

náklady na reprezentaci              27 716,00

ostatní služby                            442 757,00 z toho: technické zajištění      67 432,00

propagace                 117 641,00

poštovné, telefon        15 327,00

honoráře                      79 000,00

doprava                      25 953,00

strava účinkujících      75 033,00

ubytování účinkující   20 060,00

nájem koní                    6 320,00

prezentace jk              20 000,00

ostatní                         14 271,00

nájem parkoviště          1 720,00

Osobní /mzdové/ náklady      364 815,00 z toho:  mzdy včetně odvodů   137 620,00

OON                        192 276,00

Výnosy celkem:                                 795 655,00 Kč

vstupné                                              323 690,00

prodej tiskovin                                       1 140,00

ostatní /vrácené poštovné, služby/     19 335,00

nájmy stánků /jarmark/                           9 490,00

smlouvy o reklamě                 222 000,00

dotace                                                220 000,00      z toho: Ministerstvo kultury   170 000,-

Zlínský kraj      50 000,-

rozdíl  –  68 356,00

5. provoz posilovny pro veřejnost  v hasičské zbrojnici byl koncem roku ukončen pro nezájem platící veřejnosti. Posilovna provozuje nadále Sbor dobrovolných hasičů pro svoje členy.

6. provoz Galerie na Měšťance.  V roce 2010 bylo připraveno 8 výstav:

Fotografie František Zemek                                      10. 01. – 31. 01.

Písničkové kalendáře „Ještě se zpívá“                       21. 02. – 14. 03.

Oldřich Páleníček Ilustrace adrobná grafika             21. 03. – 18. 04.

Výstava k otevření Muzea lidových pálenic „Ako tečú pesničky“ ve spolupráci s Trenčínským muzeem /Slovensko/                                                           15. 05. – 25. 05.

Jízda králů objektivem fotoaparátu                           28. 05 – 26. 06.

Tomáš Mareček  Obrazy, objekty                             29. 08. – 26. 09.

100 let tělovýchovy a sportu a 80 let kopané ….      10. 10. – 14. 11.

Sladké vánoce                                                                       28. 11. -  02. 01. 2011

Klub sportu a kultury pořádá během roku akce a na několika se podílí jako spolupořadatel.

09.01.              Memiriál Karla Prchlíka – turnaj v nohejbale

16. 01.             Sportovní ples

22. 01.             Myslivecký ples

23. 01.             Dětský krojový ples

30. 01.             Krojový ples

06. 02.             Ples Sboru dobrovolných hasičů

07. 02.             Dětský karneval

12. 02.             Ples Oblastní charity

20. 02.             Fašanková zábava /Žlutý balet + KSK/

06. 03.             Fleret /Nohejbal + KSK/

12. 03.             Košt slivovice  /Mužský sbor+VBÚ/

20. 03.             Okresní konference SDH

21. 03.             Představení „Láska brány otevíra“ /KSK/

27. 03.             Degustace vín

04. 04.             Košt vín

10. 04.             Florbal pro děti /Sdružení rodičů…/

18. 04.             Setkání důchodců

23. 04.             Taneční zábava /ročník 1992 +KSK/

04. 05.             Zájezd na výstavu Floria Věžky u Kroměříže

09. 05.             Den matek – charitativní koncert /Vlčnovjánek/

15. 05.             Otevření muzea lidových pálenic

28. – 30. 05.    Jízda králů

26. 06.             100 let tělovýchovy a 80 let fotbalu ve Vlčnově

24. 07.             Hodové zpívání /Mužský sbor /

08. 09.             Konference ICCN

19. 09.             Košt vdolečků

26. 09.             Den otevřených dveří

15. – 16. 09.    Volby

28. 11.             Mikulášské odpoledne /Sdružení rodičů + KSK/

04. 12.             Mikulášský countrybál /Lukášovci + KSK/

11. 12.             Výroční schůze SDH Vlčnov

12. 12.             Vánoční koledování /soubory KSK/

26. 12.             Štěpánský šachový turnaj /TJ/

V rámci Mikuláškého odpoledne jsme pořádali v přísálí dílničky, jako kompenzaci za loňské zrušené Chystáme vánoce.

Pracovníci připravili jedno vydání Vlčnovského zpravodaje,

Finanční dary jsme získali z Nadace děti-kultura-sport Ivo Valenty v Uherském Hradišti: pro ženský sbor Vlčnovské búdové umělkyně jsme dostali 20 000,- na dopnění krojového vybavení.

Z Ministerstva kutury ČR jsme obdrželi po úspěšné žádosti v programu tradiční lidová kultura částku 170 000,- na jízdu králů.

Patnáctého května bylo slavnostně otevřeno Muzeum lidových pálenic ve stodole hospodářské usedlosti č. 65. Program při otevření byl velmi bohatý: výstava v galerii, slavnostní otevření za účasti Petra Nečase, košt slivovic v Sokolovně, malý jarmark výrobců v parku, večerním kulturní program. Účinkovali: Martin Hrbáč a cimbálová muzika, Vlasta Gricová a ženský sbor ze Strání SEN, Cimbálová muzika Durancija Vlčnov a  Mužský pěvecký sbor Vlčnov,  Štrajchkapela Kněžpole, PhDr. Ivo Frolec, Mgr. Jiří Severin, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor Strání, David Pavlíček …

Muzeum lidových pálenic v roce 2010 od 15. 5. do 31. 10. navštívilo celkem 6 237 návštěvníků:

květen – 3 226, červen – 556, červenec – 423, srpen – 605, září – 943, říjen – 484

Hospodářské výsledky Klubu sportu a kultury Vlčnov za rok 2010:

Název položky                                   Účet                Hlavní činnost          Hospodářská  čin.

A. Náklady celkem                                                  3 492 372,16              387 333,12

I. Náklady z činnosti                                                 3 471 855,66              387 333,12

 1. Spotřeba materiálu                 501                     213 964,50                  9 669,00
 2. Spotřeba energie                    502                     534 333,16                          0
 3. Prodané zboží                        504                         3 405,00              118 056,00
 4. Opravy a udržování               511                       28 112,00                          0
 5. Cestovné                                512                       38 903,00                          0
 6. Náklady na reprezentaci        513                       19 498,00                          0
 7. Ostatní služby                             518                     819 122,05                          0
 8. Mzdové náklady                    521                  1 421 221,00                          0
 9. Zákonné sociální pojištění     524                     352 204,00                          0
 10. Zákonné sociální náklady      527                       36 114,95                          0
 11. Jiné sociální náklady              528                         2 478,00                          0
 12. Daň silniční                            531                         2 500,00                          0
 13. Odpisy dlouhodob. majetku  551                             0                      259 608,12

II. Finanční náklady                                                       20 516,50                         0

 1. Ostatní finanční náklady       569                        20 516,50                         0

B. Výnosy celkem                                                    3 100 837,91              444 530,00

I. Výnosy z činností                                                    780 837,91               444 530,00

 1. Výnosy z prodeje služeb                   602        617 402,74                  45 500,00
 2. Výnosy z prodaného zboží                604                  0                      141 030,00
 3. Výnosy z prodeje materiálu               644                  19,17                          0
 4. Ostatní výnosy z činností                  649         163 416,00              258 000,00

IV. Výnosy z nezpoch.nároků …..                           2 320 000,00                         0

 1. Výnosy z nezpoch.nároků …..          672       2 320 000,00                         0

Výsledek hospodaření                                             -391 534,25                  57 196,88

 

 

Zpracovala: Zdeňka Brandysová

Video: smedoma

 

 

logo nové_KSK

certifikát ic.

Generální partneři

ministerstvo-kulturyzlinsky_kraj

Generální partneři

Logo Z group_nove 2018

Logo Ferromet

hopi

 

Hlavní partneři

CZUB NEW logo BLACK-1

Partneři

Vlcnov_zemedelska

Slovacke strojirny UB

ARAVER CZ

 

   

Mediální partneři

 
    YCH5SYRE Logo Radio Čas pro radost  
         
      CRo_Zlin_Z_RGB  
    Pořadatelé:    
    logo nové_KSK    

spolecnost_jizdy_kraluobec            

 

 

           banner4_234x60        

Mikroregion Východní Slovácko

Východní Morava

       

-------------------------------

ic

 

 

MIC Uherský Brod

MICUherské Hradiště

MIC Hluk