Vlčnovem projela jízda králů

Vlčnovský král Zdeněk Janča spolu se svou družinou projel v neděli 29. května ulicemi Vlčnova za doprovodu dechových a cimbálových muzik.

Velké množství návštěvníků jízdy králů mohlo v sobotu spatřit programy Nezverbovál som sa - Verbíři z Uherskobrodska XVI. - soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, navštívit vernisáž výstavy Vlčnovjan Karel Beneš a večer slavnostní komponovaný pořad Předání vlády králů, kde bývalý král pomyslně předává vládu králi nadcházejícímu.

V neděli bylo možno navštívit mši svatou obětovanou za krále a jeho družinu, poslechnout si koncert dechové hudby Vlčnovjané a Vlčnovjanka, shlédnout programy, ve kterých se představily vlčnovské soubory a cimbálové muziky. 

Po oba dva dny bylo možné navštívit památkové usedlosti, kde probíhaly ukázky tradičních rukodělných prací nebo si koupit něco na památku v lidovém jarmarku.

Fotogalerie z jízdy králů zde:

Vernisáž Vlčnovjan Karel Beneš

Nezverbovál som sa - Verbíři z Uherskobrodska XVI.

Předání vlády králů

Jízda králů neděle