Sportovní kroužky

Dětské i dospělé sportovní kroužky a oddíly využívají tělocvičnu a další prostory pro pravidelné tréninky, zápasy a turnaje.