Versnisáž výstavy ING. ANTONÍN PAVELČÍK -život s jízdou králů