Dětský folklorní soubor Čerešničky

Již čtyřicet pět let své existence má za sebou – co do věku svých členů nejmladší – dětský folklorní soubor Čerešničky. V souboru se schází děti předškolního věku, navštěvující mateřskou školu veVlčnově. V repertoáru Čerešniček se objevují převážně různé hry a jednoduché tanečky, např. na královničky, na jízdu králů, hry na řemesla, hry s panenkami. Děti pravidelně vystupují na Jízdě králů a na ostatních kulturních akcích v obci, přestavily se už mnohokrát i v nejbližším okolí Vlčnova, např. při Slavnostech vína v Uherském Hradišti či v lázních Luhačovice.

Z kolektivu učitelek a vychovatelek, které Čerešničky zakládaly, je stále vede paní Helena Plachá, druhou vedoucí je paní učitelka Dana Mikulcová. Společně s nimi bychom mohli jmenovat dlouhou řadu těch, kdo cílevědomě připravují nejmladší generaci Vlčnovjanů na jejich příští funkci – být nositeli lidových tradic své obce.

Čerešničky fotogalerie