Mažoretky Emča

Začínaly jsme zkoušet v Klubu sportu a kultury Vlčnov v roce 2007. Bylo nás 14 členek. Název jsme si zvolily podle názvu skladby, se kterou jsme začínaly od skupiny Maxim Turbulenc "Emča".

První vystoupení jsme měly v Klubu sportu a kultury Vlčnov na Fašanku v roce 2008. Zkoušíme 1x v týdnu 2-3 hodiny podle potřeby. V začátcích jsme měly 30 - 40 vystoupení ročně. Vystupovaly jsme ve všech obcích našeho okresu. Několikrát ve Zlíně, v Přerově, v Dřevohosticích a Mysločovicích na Hané, v Luhačovicích, v Novém Mestě nad Váhom, ve Velkém Mederu na Slovensku, v Polsku na výstavě květin, vícekrát v amfiteátru Bukovina, v lázních Smraďavka, každoročně na chatařském bále, ve Strážnici.

Vystupovaly jsme na plesech, různých besedách, při sokolských slavnostech, v domovech důchodců, při různých sportovních akcích, na soukromých oslavách, dokonce několikrát i na svatbě.

Máme několik skladeb, které procvičujeme, několikeré oblečení, které kombinujeme, obměňujeme, vylepšujeme, modernizujeme.

V současné době je nás 8 členek, které vede Slávka Garžíková.

Mažoretky Emča