Dechová hudba Vlčnovjané

Vlčnovská dechovka má v obci více než 130letou tradici. Za tuto dobu se zde vystřídalo několik generací hudebníků. Základ dnešní vlčnovské dechovky tvoří zejména mladí nadšení muzikanti z Vlčnova i z blízkého okolí. Kapela hrává na růz¬ných akcích nejen ve Vlčnově, výjimkou nejsou ani vystoupení v Če¬chách a na Slovensku. V rozmanitém repertoáru se objevují úpravy lidových písní, skladby českých, moravských, ale i slovenských autorů. 

Vlčnovjané jsou parta nadšených muzikantů, kteří rozdávají ra¬dost i potěšení. Kapelníkem je Jan Podškubka ml. 

www.dhvlcnovjane.cz

DH Vlčnovjane fotogalerie